Senior Jurist Procesvertegenwoordiging Openbaarmaking & Privacy – Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) – Rotterdam

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het vergroten van de voedsel en productveiligheid in Nederland. Daar doen we het voor bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NWVA) in Utrecht. Daarbij speel jij als senior jurist openbaarmaking en privacy een belangrijke rol. Samen met jouw collega’s vorm je het juridische hart van een toezichthouder die middenin de publieke belangstelling staat.Breed en veelzijdig werkJij behandelt zelfstandig ingewikkelde beroeps en bezwaarzaken op het gebied van openbaarmaking en privacy. Dat maakt jouw werk heel veelzijdig. Iedereen kan namelijk een verzoek bij de NVWA indienen om informatie openbaar te maken. Dat kan gaan over alles waar wij ons mee bezighouden: van voedselveiligheid tot dierenrechten. Jouw focus ligt op de Wet open overheid (Woo), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Gezondheidswet en de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Je belangrijkste taken zijn:vertegenwoordigen van de NVWA in de rechtbank en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Stateadviseren over de gevolgen van een besluit, bezwaar of uitspraak voor de NVWAopzoeken van samenwerkingen en creëren van draagvlak binnen en buiten de organisatiecoachen en motiveren van junior en medior collega’shet zelfstandig behandelen van complexe bezwaarzaken op het gebied van openbaarmaking en privacyIn deze rol werk je veel samen met je coördinator, collega’s en andere teams en divisies binnen de NVWA. Samen zorgen jullie ervoor dat het werk van hoge kwaliteit is en op tijd wordt uitgevoerd. Hiervoor toets je ook collega’s op de juiste uitvoering van taken.Functie-eisenJij kunt snel schakelen tussen verschillende rechtsgebieden. Je bewaart het overzicht en komt met ideeën bij nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast voel je je thuis in de politieke wereld en kun je goed omgaan met tegengestelde belangen. Dankzij jouw natuurlijke overwicht en open houding leg je makkelijk de verbinding met anderen.Daarnaast heb je:een wo-diploma in een juridische richting; ruime ervaring met het behandelen van bezwaar en beroepsprocedures; ervaring met het zelfstandig afhandelen van ingewikkelde juridische zaken; kennis van de Algemene wet bestuursrecht; kennis van wet en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot de Woo, de Wob, en de AVG.ArbeidsvoorwaardenSalarisniveau schaal 12Maandsalaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdMinimaal aantal uren per week 32Maximaal aantal uren per week 36Overige arbeidsvoorwaardenWaar kom je te werken?De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.Wat bieden wij jou?Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.Ruime opleidings en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd en plaats onafhankelijk te werken.Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.BijzonderhedenDe sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk en NVP-sollicitatiecode.Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.A. bij de IOD).Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Meer over de functiegroep (Senior) AdviseurDoor het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.Meer informatie op Functiegebouw RijksoverheidMeer over jouw toekomstige afdelingDe divisie Juridische Zaken is onderdeel van de directie Strategie en bestaat uit de teams Bestuurlijke Maatregelen 1 en 2, team Advies, team Openbaarmaking en Privacy en het team Bezwaar & Beroep.De kerntaken van de divisie Juridische Zaken bestaan uit juridische advisering op operationeel, tactisch en strategisch niveau, actieve betrokkenheid bij handhaving, juridische controle, mandatering, toekenning en toepassing van de bevoegdheden van de NVWA, juridische procesondersteuning en concern-brede juridische kwesties.Het team Bezwaar & Beroep (circa 35 fte) heeft als taak de NVWA en de ministers te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en beroep. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. Op deze terreinen behandelen we ook openbaarmakings en privacyzaken. Het team is verdeeld in drie clusters, namelijk het cluster LNV, het cluster VWS en het cluster Openbaarmaking & Privacy. De sfeer binnen het team is informeel. Door de groei van het team zijn we ook volop in ontwikkeling.Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.Wat is de NVWA?De medewerkers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.Wat doet de NVWA?Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.Waar staat de NVWA voor?De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: