Senior adviseur Lean Six Sigma Black Belt – De Belastingdienst – Rotterdam

De Belastingdienst

Een ambassadeur voor het verbeteren en werken volgens de lean-methode: dat ben jij als senior adviseur Lean Six Sigma Black Belt bij de Douane Nederland. Door het toepassen van de principes van lean en operational excellence verhoog je de efficiency van onze processen. Zo lever je voor Douane Nederland een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van lean management.

Dit doe je bij de Douane

Je voert strategische, complexe verbeterprojecten uit die landelijk of regio-overstijgend zijn. Daarbij zet je Lean-Six-Sigmatechnieken en data-analyses in om door te dringen tot de kern van een vraagstuk en inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen. In sommige projecten werk je samen met regionale (greenbelt-)coaches. Het is jouw taak om het managementteam te adviseren over hoe zij het verbetertraject, samen met hun medewerkers, zo goed mogelijk aanpakken en implementeren. Als je het nodig vindt, adviseer je ook over het wijzigen of ontwikkelen van beleid of de geldende regelgeving.

Voor jou is een verbeterproject pas klaar als er structureel inzicht is in de werking van een proces, als verbeteringen geïmplementeerd zijn en het proces daadwerkelijk wordt beheerst. Binnen Douane Nederland ben je een echte ambassadeur van het voortdurend verbeteren en het werken volgens de lean-methode. Naast het verbeteren van processen, wil je ook jezelf continu blijven ontwikkelen. Daarom houd je vakliteratuur bij, volg je opleidingen, cursussen en trainingen en vraag je feedback.

Een bijzondere baan, omdat…

Je een combinatie van data-analyse, advies en samenwerking inzet voor het verbeteren van organisatie- en bedrijfsprocessen.
Je leidinggevenden, bestuurders en collega’s helpt om de lean-methode zelf in te (gaan) zetten. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van lean-management binnen de Douane Nederland.
Je een onafhankelijke rol hebt en tegelijkertijd gericht bent op samenwerken.
Je een gelijkwaardige gesprekspartner en adviseur bent voor bestuurders en leidinggevenden.
Je energie krijgt van het enthousiasmeren en ontwikkelen van collega’s.

“Ik heb ervaren hoe we met Lean Six Sigma op gestructureerde wijze resultaten bereiken, verschillen van inzicht overbruggen en teams met elkaar verbinden.” Aletta, Lean Six Sigma Black Belt.

Wanneer past deze baan bij je?

Je hebt wo-master-werk- en –denkniveau.
Je bent bij voorkeur IBIS-UvA-gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt. Heb je dit certificaat nog niet? Dan ben je bereid de opleiding te volgen en deze goed af te ronden.
Je hebt werkervaring met lean en het programma Voortdurend Verbeteren, bij voorkeur als Green Belt Coach.
Je hebt ervaring als adviseur en projectleider van complexe of politiek gevoelige (verbeter)projecten en trajecten.
Je bent een volwaardig gesprekspartner van het management op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Je hebt ervaring met statistische vraagstukken.

Jouw competenties

analyseren
initiatief
oordeelsvorming
organisatiesensitiviteit
overtuigingskracht

De afdeling – Douane

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: