Manager HR Diensten – CVO Shared Service Organisatie – K + V – Rotterdam

K + V

ORGANISATIE | CVO ROTTERDAM Meer dan het gewone De scholen van CVO doen er alles aan om onze leerlingen succesvol te laten worden. Vanuit een open christelijke inspiratie bieden we jonge mensen stimulerend voortgezet onderwijs én een brede vorming, waarbij we rekening houden met ieders individuele mogelijkheden en kwaliteiten. Zeven scholengroepen voor christelijk voortgezet onderwijs vormen samen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving, kortweg CVO Rotterdam. Wij, de scholen van CVO… · verzorgen en versterken inspirerend onderwijs en brede vorming aan jonge mensen; · dragen vanuit een open houding bij aan alle vormen van samenwerking die het onderwijs en het beleid voor jonge mensen ten goede komen; · presenteren en verantwoorden ons helder aan (alle belanghebbenden in) de samenleving. Wij doen dit vanuit de volgende grondhouding: – staand midden in de samenleving, geworteld in het evangelie en handelend vanuit een christelijke inspiratie; – met oog en respect voor de vele verschijningsvormen van deze inspiratie; – recht doend aan de individuele mogelijkheden van onze leerlingen en gericht op hun actieve deelname aan de gemeenschap. CVO Rotterdam verzorgt onderwijs voor ongeveer 20.500 leerlingen met 2.500 medewerkers. Het onderwijs krijgt vorm binnen 37 vestigingen. Onder CVO vallen vijf scholen(groepen): · Scholengemeenschap Melanchthon · Scholengroep Portus · Scholengroep Penta · Het Comenius College · Accent Praktijkonderwijs Deze scholengroepen beschikken over meerdere vestigingen. Daarnaast vallen onder CVO twee gymnasia: · Marnix Gymnasium · Zuider Gymnasium De scholengroepen kennen een eigen identiteit in sterke verbondenheid met een gemeenschappelijke basis. De scholengroepen en de gymnasia worden aangestuurd door een algemene directie. De afzonderlijke vestigingen van de scholengroepen worden aangestuurd door een vestigingsdirecteur. De algemene directies bestaan uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit een voorzitter en lid. De RvB wordt naast door de Shared Service Organisatie (SSO) ook ondersteund door een Centrale Beleidsstaf (CBS). De RvB, CBS en de SSO zijn gehuisvest op de locatie Henegouwerplein 14-16. De Shared Service Organisatie (SSO) is een van de negen organisatorische eenheden van de Vereniging Christelijk Voorgezet Onderwijs Rotterdam en omgeving (CVO) en is opgericht in 2018. De SSO verleent diensten aan de organisatorische eenheden binnen de vereniging. In totaal verzorgen ongeveer 115 fte de dienstverlening aan de overige organisatorische eenheden van CVO. De medewerkers zijn verdeeld over vier afdelingen: HR, Huisvesting & Facilitair, Financiën en ICT en een team waarin algemeen support voor de SSO is georganiseerd. De afdelingen worden aangestuurd door managers en het algemene supportteam door de directie. De managers leggen verantwoording af aan de directie. De managers en directie vormen samen het MT SSO. FUNCTIE | MANAGER HR DIENSTEN De SSO ontwikkelt zich naar een toegankelijke en vanzelfsprekende gesprekspartner voor de scholen(groepen) en biedt een optimale ondersteuning, waarbij het belangrijk is dat de vestigingen zich gekend en gehoord voelen. Bij het organiseren van de dienstverlening gaat het niet alleen om welke diensten de SSO levert en tegen welke vergoeding, maar veel meer over de invulling en de kwaliteit van de relatie. Bij de dienstverlening wordt rekening gehouden met de verschillen: een goede balans van standaard, versus maatwerk en met de juiste prioriteitstelling. Transparantie in de afweging die daarbij gemaakt wordt, waarbij verwachtingen zorgvuldig gemanaged worden. Voor de SSO zijn interne samenwerking en samenwerking met de scholen(groepen) en RvB/CBS belangrijke uitgangspunten voor de dienstverlening. De partijen zijn partners, ze vormen immers samen de Vereniging. Partners met een gezamenlijk belang, namelijk ervoor zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. SSO ondersteunt het onderwijs en de medewerkers om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Natuurlijk heeft elk van de partners daarin eigen taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden. De SSO ziet het als haar verantwoordelijkheid om de dienstverlening, met name die voor het onderwijs, zo goed als mogelijk vorm te geven, met daarbij een belangrijke en actieve rol voor de scholen en de RvB/CBS. De SSO heeft er voor gekozen middels ondersteuningsteams vorm te geven aan de ondersteuning van de scholen(groepen). Voor de Manager HR Diensten liggen de opgaven voor de komende periode intern (SSO) op de samenwerking en teamvorming van de 27 medewerkers HR en aan de integrale samenwerking met de collega’s binnen SSO. Ontschotten, strategisch denken en ondersteunen en praktisch handelen naar buiten. Voor CVO als geheel staan voor de komende jaren de thema’s goed (aantrekkelijk) werkgeverschap, leiderschap en lerende organisatie, centraal. Nou net de thema’s waarin HR een heel belangrijke en stuwende rol heeft. Voor de Manager HR Diensten betekent dit dat je als belangrijke partner voor de RvB en directie en als sparringpartner voor de collega’s daarin een hele belangrijke rol speelt. Strategisch HR is dan ook op je lijf geschreven terwijl je ook weet dat dat alleen kan met een heel sterke executie van de dagelijkse werkzaamheden. Vanuit een sterke structuur met een sterk team kun je strategisch denken en handelen. Vanuit jouw professionaliteit en autoriteit worden jij en je collega’s aan tafel gevraagd om mee te denken. Met sterke data en informatie ben je de sparringpartner voor alle scholen, maar ook voor externe partijen in Rotterdam. Je bent niet voor niets de manager HR van een van de grotere werkgevers van Rotterdam. Minder ieder voor zich en meer, veel meer samen. Dat vraagt leiderschap en investeren in eigenaarschap. Waar zijn wij van en waar dragen wij als HR en SSO aan bij? Planmatig omdat ad hoc goed geregeld is. Om dit allemaal te realiseren vragen wij een stevige HR-professional met bedrijfskundige verandervaardigheden. Iemand die de kwaliteiten, capaciteiten en de wil heeft om de operationele organisatie strak neer te zetten en de ander (scholen) ook kan uitnodigen om mee te doen. Stabiliteit is key voor het succes, in betrouwbaarheid en in mensen. Automatiseren en standaardiseren wat kan, geef ruimte voor maatwerk waar het moet. SPARRINGPARTNER Vrolijke veerkrachtige professional Veerkrachtig omdat CVO best groot is en de opdracht ook. Je zult stappen moeten maken en af en toe een stap terug moeten doen. Je laat je niet van de wijs brengen. Je blijft optimistisch en snapt als geen ander dat verandering en verbouwen ook kan tegenvallen. Jij houdt het eindplaatje vast. Jij blijft professioneel de ander verbinden op de doelen. Jij bent zelflerend en nieuwsgierig naar hoe het wel kan. HR gaat over leiding nemen van jezelf, de afdeling, SSO en CVO. Als teamspeler neem je de ander mee. Informatief en transparant, want zo bouw je vertrouwen. Mee- en terugveren en met humor wel doen. Je wordt er vrolijk van. Strategische sparringpartner Voor RvB, directie en SSO ben jij vooral een strategische sparringpartner. Je denkt en handelt vanuit visie en lef. Je bent creatief in denken en realistisch in doen. Politiek sensitief en begenadigd met handige voelsprieten. Zo kun je groot denken en klein doen. Ben je je bewust van de positie van de ander en van jezelf. Vanuit je leiderschap kun je je verplaatsen in de uitdagingen van de ander. Is nee soms ook een goed antwoord en is het geen teleurstelling, maar een andere weg. Kortom de echte ervaren adviseur. Het is een prachtige functie die vraagt om veelzijdige professionele ervaring en een vrolijk uithoudingsvermogen. Wij denken dat je dat kan als je ervaring meebrengt in het HR vak én in leiderschap. In een waarschijnlijk grotere complexe (maatschappelijke) organisatie waar je nog altijd veel energie van krijgt. Fijn als je ook echt iets met onze opdracht onderwijs hebt én als je nog steeds wil leren AANBOD | TOP HR FUNCTIE MET EEN STERKE MAATSCHAPPELIJKE ROL IN ROTTERDAM Deze uitdaging geeft je de kans in een van de grootste VO-organisaties. Met leiderschap en lef mag je meewerken aan de SSO van CVO Rotterdam. Naast de mooie uitdaging is er een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring binnen schaal 13/14 CAO VO. Wij kijken breed, staan open voor nieuwe mogelijkheden en sluiten niemand uit. Deze rol staat daarom ook open voor mensen uit andere sectoren die in staat zijn het DNA van het onderwijs eigen te maken én nieuwe inzichten te brengen. PROCEDURE | GERICHT OP SAMENWERKEN DUS EERST ONTMOETEN EN DAN DOORGAAN Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Speeddates op dinsdag 27 juni. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid. Slow op woensdag 3 juli. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord. Show op maandag 10 juli. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: