Handhavingsregisseur accijns en proces binnenland Douane – De Belastingdienst – Rotterdam

De Belastingdienst

Werken aan complexe dossiers op het gebied van accijns en de Douanehandhavingsprocessen? Dan kun je je hart ophalen als handhavingsregisseur bij Douane Landelijk Kantoor Rotterdam. In een team van professionals met zowel generalisten als specialisten draag je bij aan de landelijke regie op alle handhavingsactiviteiten van de Douane.
Dit doe je bij de Douane
Als handhavingsregisseur risicogebied accijns en proces binnenland, heb je handhavingsdossiers op het gebied van accijns onder jouw hoede die raakvlak kunnen hebben met alle (handhavings)processen van de Douane. Omdat accijns zich qua fiscaal belang voor 95 procent in het binnenland en binnen de EU afspeelt kent de functie de dubbelrol als procesregisseur binnenland. Hierbij ligt het zwaartepunt bij de integrale behandeling van multidisciplinaire onderwerpen. Je kijkt hierbij over de handhavingsgebieden heen en bewaakt de kaders van eenheid van beleid en uitvoering. Je adviseert vanuit dat overzicht over beleid, kaders en doelen, signaleert procesrisico’s tijdig, werkt met relevante actoren en experts in de keten aan verbeteropties en legt deze voor aan het managementteam Handhavingsbeleid en het Management Team Douane.
Als handhavingsregisseur werk je actief mee aan het ontwerpen, vormen en monitoren van beleid op het gebied van risico’s rond accijns. Vanuit je expertise ontwikkel en implementeer je ook adviesproducten voor het primaire proces. Je bent de schakel tussen het betreffende opdrachtgevende departement en de Douane voor wat betreft de handhaving van het risicogebied op strategisch niveau en bent verantwoordelijk voor de handhavingskaders en –normen voor dit gebied. Daarnaast draag je inhoudelijk bij aan onder andere kadernota’s, het handhavingsplan, convenanten en bijlagen. Je bent opdrachtgever voor de aansturingsketen Douane Landelijk Tactisch Centrum voor de planning, monitoring en evaluatie van de effecten op accijns.
Een bijzondere baan, omdat…
• Je bijdraagt aan de schatkist door mede vorm te geven aan het handhavingsbeleid en de visie op de wetgeving met betrekking tot accijns, voorraadheffing en aardolieproducten en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
• Je werkzaamheden vanuit verschillende invalshoeken worden aangepakt, zowel vanuit vaktechnisch als handhavingsperspectief. Ook andere afdelingen van Douane Landelijk Kantoor worden hierbij betrokken.
• Je werkt in een open cultuur waar jouw mening gevraagd en gewaardeerd wordt. Er is een goede balans tussen verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen en we zetten mensen in aan de hand van hun talenten en competenties.
• Je ook internationaal werkt. Denk hierbij aan het deelnemen aan overleggen bij de Europese Unie.
“Ik werk graag bij de Douane als handhavingsregisseur omdat het werk heel divers is, je met verschillende stakeholders te maken hebt en daarom geen dag hetzelfde is!” Gert, handhavingsregisseur accijns en proces binnenland bij de Douane.
Wanneer past deze baan bij je?
• Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
• Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare en recente werkervaring in een politiek-bestuurlijke complexe organisatie.
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels, en hebt in beide talen goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent bereid om internationaal te werken, zoals het deelnemen aan overleggen bij de Europese Unie.
• Je hebt bij voorkeur kennis van het accijns- en verbruiksbelastingrecht en proces binnenland. Heb je deze kennis nog niet? Dan ben je gemotiveerd om je die snel eigen te maken.
Jouw competenties
• klantgerichtheid
• analyseren
• besluiten nemen
• omgevingsbewustzijn
• overtuigingskracht
De afdeling – Douane
De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: