Beleidsmedewerker Infrastructuur – Randstad Groep Nederland – Rotterdam

Randstad Groep Nederland

Ben jij een Omgevingsmanager die voor draagvlak zorgt in processen en projecten? En wil jij specifiek aan de slag in het fysiek domein? Dan komen wij graag met jou in contact. Werken als Omgevingsmanager bij BMC betekent adviseren in het groeiende en sterk ontwikkelende BMC werkveld Verstedelijkings en gebiedsopgaven. Je werkt aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken op strategisch en tactisch niveau. Met en vóór onze opdrachtgevers. Je gaat aan de slag met uitdagende projecten waarbij denken, doen en leren samengaan. De passie voor maatschappelijke vraagstukken is jouw drijfveer. Je komt vast in dienst bij BMC. Je bent Omgevingsmanager bij een externe opdrachtgever. BMC ondersteunt de publieke sector met toonaangevende vakkennis in zes domeinen. Veel maatschappelijke opgaven overstijgen het werkveld. Binnen BMC kun je voor jouw opdracht terecht bij collega’s voor kennis en ervaring in alle domeinen. Wat ga je doen? Als Omgevingsmanager werk je aan uitdagende en boeiende interim projecten bij overheden en andere publieke organisaties. Je werkt binnen het fysiek domein binnen de gebiedsontwikkeling projecten, energietransitie en/of Omgevingswet. Als Omgevingsmanager ben je de schakel tussen hetproject en de omgeving. Je bent verantwoordelijk voor de interactie met externe stakeholders in de omgeving en de betrokken interne partijen. Je bent in staat overzicht te houden over het totale werk/projectgebied en zelfs daarbuiten, verbanden te leggen tussen verschillende opgaven en prioriteiten, de verwachtingen bij de stakeholders tijdig te managen, en ook het projectteam te overtuigen kansen en eisen vanuit de omgeving een integrale plek te geven in de uitwerkingen. In deze rol Werk je aan het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen projecten, processen of programma’s en de omgeving. Dit kan zijn op concrete (her)ontwikkeling en gebiedsopgaven, binnen de verstedelijking of binnen de energietransitie; Je brengt met een stakeholderanalyse de belanghebbenden in kaart en achterhaalt de belangen en wensen van diverse stakeholders en brengt deze verder binnen de project of programma organisatie; . Je geeft het co creatie of participatieproces vorm en initieert projecten en activiteiten passend binnen het project, de projectfase, proces of programma; Je waakt over het proces, intervenieert en bent het aanspreekpunt voor interne partijen en de omgeving; Je draagt zorg voor zorgvuldigeinterne en externe communicatie en afstemming bijvoorbeeldmet de ambtelijke organisatie, ontwikkelende en vastgoedpartijen, andere private en sociaal maatschappelijke partners, bewoners, aannemers et cetera. Naast het uitvoeren van opdrachten is het actief en inhoudelijk onderhouden van jouw netwerk belangrijk. Je signaleert kansen in de markt en levert een actieve bijdrage aan onze landelijke expertisegroepen.
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: