Beleidsadviseur inclusief leiderschap – De Belastingdienst – Rotterdam

De Belastingdienst

Inclusief leiderschap staat als thema hoog op de agenda bij de Douane. Om dit te realiseren kunnen we jouw enthousiasme, expertise en doorzettingskracht goed gebruiken. Als beleidsadviseur adviseer, informeer en ondersteun je het management op het gebied van inclusief leiderschap. Tevens lever je een inhoudelijke bijdrage aan de visie ontwikkeling op leiderschap en monitor je de realisatie van de gemaakt afspraken. Zo draag je zowel inhoudelijk als procesmatig bij aan een inclusieve werkomgeving voor iedereen bij de Douane.
Dit doe je bij de Douane
Samen met de collega’s van het meerjarenprogramma Leiderschap en Cultuur werk je aan de ontwikkeling van inclusief leiderschap bij de Douane. Daarnaast werk je nauw samen met de collega’s van het dossier Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie op het raakvlak van inclusie en bewustwording. Je leidt inhoudelijk hieraan gerelateerde thema’s in goede banen, brengt inhoud en belangen bij elkaar en bewaakt de voortgang. Ook betrek je de juiste mensen en organisatieonderdelen bij vraagstukken en koppel je dit desgewenst aan ontwikkelinstrumentaria.
Jouw taken:
Je ontwikkelt strategische en tactische ontwikkelings- en verandertrajecten rondom inclusiviteit.
Je maakt de vertaalslag van (inter)departementale kaders naar beleid en uitvoering.
Samen met het lijnmanagement werk je doelstellingen uit en zet je ondersteunende instrumenten op.
Je onderhoudt contact met de collega’s van de relevante beleidsvelden.
Je signaleert wat er beter kan en hoe het beter kan.
Je vertaalt behoeften naar beleid, processen en uitvoering.
Je stimuleert leiderschapsontwikkeling binnen de Douane.
Een bijzondere baan, omdat…
je werk van invloed is op de werkcultuur bij de Douane in het hele land
je veel vrijheid hebt om mee te denken over verbeteringen binnen de organisatie
de functie helemaal nieuw is en er dus volop ruimte is voor creativiteit en nieuwe ideeën
‘Als beleidsadviseur schaak je op meerdere borden, heb je te maken met verschillende belangen en denk je mee bij strategische en tactische ontwikkelingen en keuzes. Mijn uitdaging? Goed en in verbinding omgaan met deze dimensies en de hectiek die dat soms met zich meebrengt!’ Richard, programmamanager Leiderschap en Cultuur bij de Douane.
Wanneer past deze baan bij je?
Je hebt hbo-werk- en -denkniveau.
Je hebt kennis van diversiteit en inclusie en/of leiderschapsontwikkeling.
Je hebt ervaring met bedrijfsvoering en beleidsmatige processen binnen een dynamische organisatie.
Je hebt uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Jouw competenties
omgevingsbewustzijn
overtuigingskracht
plannen & organiseren
analyseren
creativiteit
De afdeling – Douane
De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: